فایل word تشخيص و مکان يابي خطا در سيستم توزيع شناورهاي دريايي با استفاده از روش ترکيبي تبديل موجک و جريان توالي صفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص و مکان يابي خطا در سيستم توزيع شناورهاي دريايي با استفاده از روش ترکيبي تبديل موجک و جريان توالي صفر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سال ھای ابتدایی ساخت شناورھا، مھمترین موضوع الکتریکی در شناورھا، تنھا مسیله استفاده از برق جھت روشنایی بود. با رشد روزافزون فناوری در ساخت شناورھا و با توجه به دستگاه ھای الکتریکی دریایی که به تازگی بصورت تجاری و صنعتی مطرح شده اند، وجود یک سیستم توزیع دریایی مجھز و قابل اطمینان امری اجتناب ناپذیر است. سیستم توزیع سه فاز، سه سیم با نول زمین نشده (نول ایزوله)، به لحاظ کم بودن جریان خطای زمین و در نتیجه پایداری کارکرد دستگاه ھای حیاتی نظیر سکان، سیستم ھای ارتباطی، رادار و بھترین انتخاب برای تغذیه شناورھا است. اما با انتخاب این نوع از سیستم توزیع، در کنار مزیت ذکر شده دارای عیب ھایی نیز است، یکی از عیب ھای این سیستم، این است که در صورت عدم تشخیص خطای تکفاز به زمین و بروز خطای فاز به زمین دوم، خطای اتصال کوتاه رخ داده است. و باعث عملکرد رله ھای حفاظتی و قطع تغذیه بارھای حیاتی و درنتیجه غیر عملیاتی شدن شناور می شود، پس باید قبل از بروز خطای زمین دوم، خطای اول شناسایی و رفع گردد. در این مقاله یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک برای تشخیص فاز خطا و ویژگی ھای جریان توالی صفر برای تشخیص فیدر خطا و بخش خطا استفاده شده است.

لینک کمکی