فایل word بررسي مسئله گرسنگي در الگوريتمهاي انحصار متقابل از ديدگاه نظريه بازيها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مسئله گرسنگي در الگوريتمهاي انحصار متقابل از ديدگاه نظريه بازيها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

براساس مفاهیم نظریه بازیها، با تعیین متغیرهای مستقل و وابسته میتوان اکثر مسائل دنیای واقعی را به صورت بازی مدل نمود و این نگرش میتواند به تحلیل و حل بسیاری از مسائل کمک کند. در سیستمهای توزیع شده برای آنکه دسترسی همزمان چند فرآیند به یک منبع منجر به خرابی آن نشود روشهایی با نام انحصار متقابل ارائه شده که دسترسی تنها یک فرآیند را تضمین می کنند. از جمله مسائل مطرح در ارائه این الگوریتمها توجه به پدیده بنبست و گرسنگی (قحطی زدگی) است؛ گرسنگی وضعیتی است که در آن برخی فرآیندهای حریص به فرآیندهای دیگر امکان استفاده از منابع را نمیدهند و این انتظار ممکن است بسیار دیر به نتیجه برسد. با توجه با اینکه ساختار یک بازی جامع از سه قانون تناوب حرکات، میزان آگاهی/عدم آگاهی از حرکات و تابع پرداخت پیروی میکند، میتوان این مولفه ها را در مسائل مربوط با سیستمهای توزیع شده تعریف نمود. این مقاله سعی دارد با نگاشت مفاهیم نظریه بازیها به الگوریتمهای انحصار متقابل، شرایط مدیریت گرسنگی را مورد بررسی قرار داده و برای درک بهتر، روابط مسئله را با بازی کلاسیک سکه ها مقایسه کند.

لینک کمکی