فایل word مروري بر تاثير استفاده از شبکه ھاي اجتماعي برعملکرد تحصيلي و زندگي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر تاثير استفاده از شبکه ھاي اجتماعي برعملکرد تحصيلي و زندگي دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مھمترین ابزارھای ارتباطی در سطح جامعه وجھان تبدیل شده است، و با توجه به گسترش روز افزون این شبکه و تاثیرات آن برجنبه های مختلف زندگی استفاده کنندگان آن ها، این مطالعه با هدف بررسی تاثیراستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد زندگی دانشجویان انجام شده است در مقدمه به توصیف چند شبکه اجتماعی و نحوه عملکرد آنها می پردازیم. در اینمطالعه میزان حضور دانشجویان درشبکه های اجتماعی و نوع استفاده از آن و نحوه تاثیر گذاری بر روی وضعیت دانشجویان می باشد .ابزار گردآوری اطلاعات مقالاتعلمی و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق می باشد.

لینک کمکی