فایل word تخصيص پوياي منابع با تکنيک تلفيق ماشينهاي مجازي به صورت انرژي-آگاه بمنظور مديريت کارآمد مراکز داده رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخصيص پوياي منابع با تکنيک تلفيق ماشينهاي مجازي به صورت انرژي-آگاه بمنظور مديريت کارآمد مراکز داده رايانش ابري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رایانش ابری از رایج ترین تکنولوژی های نوظهور در دنیای امروز می باشد که با فراهم سازی مزایای مختلفی چونصرفه جویی در هزینه و راحتی در استفاده، به صورت گسترده توسط شرکت های فناوری اطلاعات در سرتاسر دنیا استفادهمی شود. در پی افزایش تقاضای کاربران برای دریافت سرویس های رایانشی، فراهم کنندگان ابری به سمت به کارگیری مراکزداده عظیمی تشویق می شوند که مصارف مقادیر بالایی از انرژی و درنتیجه هزینه عملیاتی بالایی را تحمیل می کنند. هرروزه نرخ انتشار دی اکسید کربن نیز به دلیل افزایش توان مصرفی روبه افزایش چشمگیری می باشد که با خود نگرانی هایگرمایش جهانی را به همراه دارد. در نتیجه ما نیازمند توسعه تکنیک های رایانشی دوستدار محیط زیست مانند رایانش ابریسبز می باشیم. یکپارچه سازی پویای ماشین های مجازی تکنیک موثرییست که با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی سبببهبود در استفاده از منابع و کارایی انرژی در مراکز داده ابری می گردد. در این مقاله تکنیک یکپارچه سازی سروری مبتنیبر الگوریتم های تکاملی به منظور تخصیص بهینه ماشین های مجازی در مراکز داده ابر با رویکرد کاهش مصرف انرژی بهکارگرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی با نرم افزار Cloudsim نشان دهنده کاهش مصرف انرژیدرمصالحه با کاهش نقض قراردادهای سطح سرویس به همراه کاهش تعداد مهاجرت ماشین های مجازی در مقایسه با سایرروش های مشابه بوده است.

لینک کمکی