فایل word بررسي ميزان رضايتمىدي مشتريان ازخدمات مديريت ارتباط با مشتري (مورد تحقيقاتي بانک قرض الحسنه مهرايران شهرستان دورود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان رضايتمىدي مشتريان ازخدمات مديريت ارتباط با مشتري (مورد تحقيقاتي بانک قرض الحسنه مهرايران شهرستان دورود) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مدیریت روابط با مشتریان عبارت است از مجموعه گام هایی که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود CRM مخفف عبارت (Customer Relationship Management) به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. اصطلاح CRM با مفهوم امروزی آن از دهه 1990 پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمندترین ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان رضایتمندی مشتریان بانک قرض الحسنه مهرایران شهرستان دورود که دارای سه هدفه فرعی (اعتماد، رضایت مشتری، تعهدارتباطی) می باشد بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش، 02 نفر از مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران شهرستان دورود در سال 1395 که مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 11 سوال 5 گزینه ای بود.نتایج تحلیل های آماری بیانگر این است که بانک قرض الحسنه مهرایران در پیاده سازی خدمات مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه مشتریان درحد متوسطی موفق بوده است.

لینک کمکی