فایل word مطالعه پديده کارست در منطقه فارسيان گاليکش، استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه پديده کارست در منطقه فارسيان گاليکش، استان گلستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه در شرق شهرستان گالیکش واقع می باشد. دراینمنطقه به لحاظ گسترس سازند مزدوران، مساعد بودن شرایطلیتولوژیکی، ساختاری و اقلیمی کارست توسعه دارد. واحدهای سنگشناسی شامل آهک چرتی، آهک آرژیلیتی ،شیل ،ماسه سنگ وکنگلومرا می باشند. پژوهش انجام شده در این منطقه با وجود اشکالژیومورفولوژیکی کارست شامل کارن ها، چاه های کارستی، فروچاله ها،حفرات انحلالی و چشمه های کارستی، و نیز پایین بودن سطح آبزیر زمینی در محل گسترس کارست در منطقه را تایید می کند.چشمه های موجود در منطقه از نوع گسله می باشند که رودخانهموجود در محل را تغذیه می کنند.

لینک کمکی