فایل word عوامل موثر در مديريت بهره برداري از آبهاي زيرزميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر در مديريت بهره برداري از آبهاي زيرزميني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

بهره برداری بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی به دلیل عدم موازنهمیان کل برداشت و تغذیه منجر به کاهش سطح آبهای زیرزمینی بانرخی سریعتر خواهد شد. به منظور برقراری تراز بین برداشت وتغذیه، راهکارهای عمده مشتمل بر تقویت مدیریت بهره برداری ازمنابع آبهای زیرزمینی، به کارگیری سیاست های مدیریت تقاضا،بهبود راندمان آبیاری و افزایش عرضه آب است.

لینک کمکی