فایل word جداسازي آنومالي هاي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش عيار- مساحت فراکتالي و آمار کلاسيک در منطقه بلورد کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي آنومالي هاي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش عيار- مساحت فراکتالي و آمار کلاسيک در منطقه بلورد کرمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

جدایش آنومالی از زمینه یکی از مراحل مهم اکتشافات تفضیلی میباشد که به دو روش آمار کلاسیک و هندسه فراکتال انجام می شود.با توجه به مزیت های روش هندسه فراکتال و صحت بالاتر نتایجبیشتر این روش ترجیح داده می شود ورقه زمین شناسی بلورد بامقایس یکصد هزارم در جنوب شرقی بلورد قرار گرفته است این ورقهدر قسمت جنوبی چهار گوش 1:250000 زمین شناسی سیرجانواقع شده است در این مقاله پس از کسب داده های لازم حد آستانه ایبه کمک روش آماری x+2S و مدل عیار- مساحت فراکتالی محاسبه شد سپس براساس نتایج حاصله مناطق آنومالی مشخص و معرفی شدند.

لینک کمکی