فایل word بررسي وضعيت زمين شناسي حوزه آبريز گيشدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت زمين شناسي حوزه آبريز گيشدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش و پيشرفت در علوم زمين

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

حوزه گیشداندر محدوده مطالعاتی گابریک، که زیرمجموعه حوزه آبریز درجه یک خلیج فارس و دریای عمان است، می باشد. با مساحت 13467 هکتار در استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد قرار گرفته است. حوزه گیشدان از دیدگاه زون ساختاری، در زون مکران قرار می گیرد. مکران نوعی اشتقاق درون قاره ای، در زون مکران قرار می گیرد. مکران نوعی اشتقاق درون قاره ای، به سن ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین در سکوی ایران است که با توجه به رفتار امواج صوتی و سرعت امواج در پی سنگ، با اقیانوس زایی همراه بوده است. عمده سازندها وواحدهای سنگی موجود درمنطقه موردنظر، متعلق به دوران سوم به ویژه دوره میوسن بوده است. از لحاظ نفوذپذیری منطقه مورد مطالعه به سه کلاس تقسیم شده است ولی عمده رسوبات منطقه در کلاس بسیار تراوا که منطبق بر رسوبات بستر رودخانه ها و زهکش های عریض و توسعه یافته و دشت سیلابی قرار گرفته است.

لینک کمکی