فایل word طراحي و پياده سازي يک سيستم هوشمند براي تشخيص بيماري ديابت نوع 2 به کمک الگوريتم هاي داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و پياده سازي يک سيستم هوشمند براي تشخيص بيماري ديابت نوع 2 به کمک الگوريتم هاي داده کاوي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه در دانش پزشکی جمع آوری داده های فراوان در مورد بیماریهای مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است. مراکز پزشکی با مقاصد گوناگون به جمع آوری این داده ها می پردازند. تحقیق روی این داده ها و به دست آوردن نتایج و الگوی مفید در رابطه با بیماری ها ،یکی از اهداف استفاده از این داده هاست.حجمزیاد این داده ها و سردرگمی برای غلبه بر این مشکل به دست آوردن روابط مفید بین عوامل خطرزا در بیماری ها استفاده می شود بنابرین در این مقاله به معرفی داده کاوی و ارایه روشی هوشمند برای تشخیص دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم های داده کاوی به همراه نرم افزار وکا پرداخته ایم و پس از تحقیقات و آزمایشات انجام شده به نتایج زیر رسیده ایم که میزان دقت در وکا برای الگوریتم های درخت تصمیم، نزدیکترین همسایه، بیزین ساده، smo ، logistic و oner به ترتیب برابر است با 93.0394 ، % 81.4385%، 79.0023% ، 88.9391% ، 88.8363% که مدلسازی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم با بیش از 93 % دقیق ترین روش تشخیص می باشد.

لینک کمکی