فایل word طراحي تقسيم کننده توان ويلکينسون پهن باند با استفاده از مبدل تطبيق دهنده چند بخشي چبي شف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي تقسيم کننده توان ويلکينسون پهن باند با استفاده از مبدل تطبيق دهنده چند بخشي چبي شف :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور دستیابی به بهبود در پهنای باند تقسیم کننده توان ویلکینسون، یک طرح جدید پیشنهاد شده است. دراین طرح از مبدل تطبیق دهنده چند بخشی چبی شف برای افزایش پهنای باند استفاده شده است. تقسیم کننده توان پیشنهادی از چهار بخش تشکیل شده است. و دارای سه دهانه و تقسیم توان برابر بین دهانه های خروجی خود است. از آنالیز های زوج و فرد برای محاسبه امپدانس های خطوط انتقال استفاده شده است . طرح پیشنهادی با استفاده از نرم افزارmomentum/ADS شبیه سازی شده است . نتایج شبیه سازی نشان دهنده این است که تقسیمکننده پیشنهادی نسبت به سایر کار های انجام شده ، عملکرد بسیار بهتری دارد. این تقسیم کننده در بازه فرکانسی GHZ 4,17 -1 عملکرد مناسبی دارد. هم چنین در دهانه های خود، دارای تلفات بازگشتی کمتر از db 15 و تلفات عبوری کمتر از db 5,3 است ، و دارای ایزولاسیون مناسبی در دهانه های خروجی خود است .

لینک کمکی