فایل word طراحي استراتژي مکمل پهناي باند اينترنت براي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي استراتژي مکمل پهناي باند اينترنت براي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کش کردن در سطح ملی بیشتر به دلیل هزینه بالای پهنای باند بینالملل انجام میپذیرد و از نظر هزینه و بارکاری سرورها منطقیتر از کش کردن در سطح جهانی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی استراتژی مکمل پهنای باند در ایران است. برای ارزیابی از سیستمهای کش کردن دانلود آفلاین و P2P در نقاط پنجگانه ترانزیت پهنای باند ایران )تهران تبریز اصفهان شیراز مشهد( استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نتایج شبیهسازی، میزان ذخیره پهنای باند و زمان - پاسخ درخواستهای کاربران را با استفاده از JETSIB Apliance در شرکت مخابرات استان کردستان نشان داده و با احتسابضریب نفوذ اینترنت کل کشور، میانگین ذخیره پهنای باند و تعداد درخواستهای کاربران را در 31 استان استخراج کرده و نتیجه گرفته شده است که با استفاده از استراتژی موجود در هر 9 / 2662 درخواست میتوان 579 مگابایت پهنای باند را ذخیره نمود. همچنین نتایج نشان داد که میزان بکارگیری منابع سختافزار از جمله پردازنده و حافظه و دیسک سخت، طی مدت زمان شبیهسازی اندازهگیری شده در عملیات کش کردن تنها 10 درصد از زمان پردازنده را به خود اختصاص داده است.

لینک کمکی