فایل word شناسايي ماکزيمم کلمات پرتکرار براي زبان هاي گوناگون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ماکزيمم کلمات پرتکرار براي زبان هاي گوناگون :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از چالشهای موجود بر سر راه شناسایی کلمات پرتکرار، وجود زبانهای بسیار متنوع برای اطلاعات متنی و وابستگی روش های موجود شناسایی کلمات پرتکرار به نوع زبان و ساختار کلامی آن زبان خاص می باشد. لذا هدف این پژوهش، طراحی الگوریتمی مستقل از زبان بهمنظور شناسایی کلمات پرتکرار میباشد. از این رو با تمرکز روی خاصیت تکرار کلمات در هر متن و نسبت تکرار آن در سایر متون این امر انجام شده ا ست و در نهایت ماکزیمم بیشترین تکرار به عنوان کلمه پرتکرار انتخاب میگردد. عملکرد الگوریتم پیشنهادی نیز تو سط معیار نرخ دقت ت ش خیص مورد ارزیابی قرار گرفته ا ست . لازم به ذکر ا ست که این الگوریتم با الگوریتم مبتنی بر گراف مقایسه گردیده ا ست، که نرخ دقت کلی الگوریتم پیشنهادی 82.2 %درصد بوده است

لینک کمکی