فایل word ارايه روشي براي ايجاد توازن بين قابليت اطمينان و تاخير در شبکه هاي نرم افزارمحور با استفاده از قرارگيري مناسب کنترلرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه روشي براي ايجاد توازن بين قابليت اطمينان و تاخير در شبکه هاي نرم افزارمحور با استفاده از قرارگيري مناسب کنترلرها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

شبکههای کامپیوتری تمامی جهان را در بر گرفته است و سالها است که تحول جدی و جدیدی در این صنعت شکل نگرفته است. اما شرکتها و سازمانهای مصرفکننده به عدم افزودن ویژگیهای جدید به شبکههای خود گلایه میکنند و دوست دارند با توجه به نیازهای خود بسیاری از کارها به صورت خودکار انجام شود و همچنین دوست دارند شبکهها را به صورت نرم-افزاری توسعه و گسترش بدهند و نیازی نداشته باشند برای خیلی از فعالیتها و نیازهای شبکه خود به سختافزارهای گران قیمت جدید رو بیاورند. تجزیه لایههای کنترل و ارسال دیتا در SDN باعث تسهیل در مدیریت شبکه و تسریع در نوآوریشبکه میشود. برای توسعه شبکههای وسیع SDN اغلب تعداد زیادی کنترلر مورد احتیاج است و موقعیت قرارگیری کنترلرها در شبکههای SDN میتواند به یک موضوع مهم و اساسی در زمینه شبکه SDN مطرح شود و بر روی قابلیت اطمینان شبکه-های SDN تاثیر بگذارد. در این تحقیق روی معیار زمان تاخیر و قابلیت اطمینان در شبکههای SDN تمرکز شده است. منظور از زمان تاخیر در این مقاله، تاخیر در پاسخ به درخواست مسیر داده است که در زمان تاخیر شبکه تاثیر به سزایی دارد. در این مقاله نشان داده میشود که تعداد کنترلها و موقعیت قرارگیری آنها در شبکههای SDN بر روی دو معیار قابلیت اطمینان و زمان تاخیر در شبکههای SDN میتواند تاثیرگذار باشد.

لینک کمکی