فایل word نحوه تاثير حسگرهاي طبي در نوزادان نارس، از منظر منافع بيمارستان امام خميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نحوه تاثير حسگرهاي طبي در نوزادان نارس، از منظر منافع بيمارستان امام خميني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بخش مراقبت های ویژه نوزادان یکی از مهم ترین بخش ها در بیمارستان ها می باشد که بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرقتهاست. با توجه به شرایط بحرانی نوزادانی که نیازمند پذیرش در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می باشند و کمبود تخت های مراقبتهای ویژه نوزادان در کشور و همچنین افزایش نرخ تولد نوزادان نارس، انتقال مراقبت نوزادان از خانه به منزل می تواند به بهبود جریانبیمار کمک وافری بکند. با توجه به مشکلات ذکر شده در این بخش، هدف مقاله فعلی، بررسی جریان بیمار بعد از انتقال مراقبتدرصدی از نوزادان از بیمارستان به خانه و منافع کسب شده برای بخش مراقبت های ویژه نوزادان است. شبیه سازی جریان بیماربوسیله نرم افزار ARENA صورت گرفته است. پس از اعتبار سنجی مدل، سناریو انتقال مراقبت نوزادان از بیمارستان به خانه با کمکحسگرهای طبی پیاده سازی شد. پس از پیاده سازی سناریو، تاثیرهای مثبت این سناریو روی ضریب اشغال تخت ها و تعداد نوزادانوارد شده به هر بخش نمایان است.

لینک کمکی