فایل word مکانيابي، زمانبندي و مسيريابي وسايل نقليه در بارگيري همزمان يک شبکه زنجيره تامين حلقه بسته با تقاضاي احتمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانيابي، زمانبندي و مسيريابي وسايل نقليه در بارگيري همزمان يک شبکه زنجيره تامين حلقه بسته با تقاضاي احتمالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در مدیریت زنجیره تامین دو سطح تصمیم گیری استراتژیک و فنی مساله مکانیابی، مسیریابی و زمانبندی مورد بحث قرارمی گیرد. تمرکز همزمان بر روی هر دو جنبه مساله با در نظر گرفتن زنجیره تامین حلقه بسته همراه با تقاضای احتمالی در مطالعاتقبلی گزارش نشده است. در این مقاله، یک روش کارآمد جهت مکانیابی، زمانبندی و مسیریابی وسایل نقلیه در شبکه توزیع با درنظر گرفتن شرایط دنیای واقعی توسعه داده است. به منظور ایجاد شکلی ساختارمند برای مسیله، یک مدل ریاضی با سه ماژولبهینه سازی، مدلسازی احتمالی و برنامه ریزی ارایه شده است. همچنین، به دلیل پیچیدگی زیاد مدل پیشنهادی و عدم امکان رسیدنبه جوابهای دقیق در زمان معقول برای مسایل با ابعاد بزرگ، یک الگوریتم ژنتیک برای حل آن پیشنهاد شده است. نتایج عددی بهدست آمده نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند برای مسایل با ابعاد بزرگ مفید باشد. در مقایسه با روش حل دقیق، استفاده ازالگوریتم ژنتیک برای مسایل با ابعاد بزرگ در زمان کوتاهی به جواب با دقت مناسبی می رسد.

لینک کمکی