فایل word تاثير دسترس پذيري مرکز داده بر تداوم کسب وکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دسترس پذيري مرکز داده بر تداوم کسب وکار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مرکز داده زيرساخت وسرويس ها

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نقش و اهمیت روزافزون مراکز داده در کسب و کارهای امروزی و تبلور مفهوم تداوم کسب و کار، منجر به افزایش تمرکز بر راهکارهای حفظ استمرار کارکردهای حیاتی مرکز داده در صورت بروز شرایط بحرانی شده است. اندیشیدن به تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز وقفه در عملیات مرکز داده و با تبع آن تامین تداوم کسب و کار، نیازمند بررسی و توجه با عوامل گوناگون از قبیل اهداف از پیش تعیین شده و سطح دسترس پذیری مطلوب است. لازم به ذکر است که تداوم کسب و کار فرآیندی مستمر است و می بایست در تمامی طول حیات مرکز داده از طراحی تا نگهداری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، بکارگیری یک برنامه ی تداوم کسب و کار جامع جهت طراحی، پیاده سازی و مدیریت مرکز داده با پیشبرد اهداف مورد نظر کمک شایانی می کند. تامین افزونگی با عنوان یکی از راهکارهای افزایش دسترس پذیری مرکز داده در کنار عواملی از قبیل انتخاب محل مناسب برای استقرار مرکز داده، مورد توجا طراحان قرارگرفته است. افزایش دسترس پذیری مرکز داده از طریق انتخاب رده ی مناسب، نقطه ی اتصال مفهوم تداوم کسب و کار و طراحی مرکز داده است. در این مقالا، ارتقای دسترس پذیری مرکز داده با عنووان یکی از راهکارهای موثر جهت ارتقای تداوم کسب و کار ارایه می گردد.

لینک کمکی