فایل word بررسي تاثير اقليم بر خانه هاي سنتي اقليم سرد و کوهستاني (نمونه موردي شهرتبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير اقليم بر خانه هاي سنتي اقليم سرد و کوهستاني (نمونه موردي شهرتبريز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

خانه های سنتی بناهای ویژه ای هستند که در هر اقلیم می توانند اطلاعات بسیاری درمورد بناهای سنتی و جهت گیری معماری آن ها در برابر اقلیم ارایه دهند، این تغییرات در بناها خود حاصل تجربه ای چندین ساله است، که به مرور زمان با توجه به اقلیم هر منطقه به تکامل رسیده اند و توجه داشتن به این امر باعث بهینه شدن طراحی های آتی خواهد شد و همچنین اطلاعاتی بسیار مهم در اختیار خواهند گذاشت؛ نتیجه حاصل از این مطالعه، که خانه های سنتی اقلیم سرد و کوهستانی در آن مورد بررسی واقع گشته است، در این خصوص همسازی معماری هر یک از این خانه ها با اقلیم تبریز، نحوه ی انجام این جهت گیری ها، درصد بازشوهای جبهه های مختلف و همچنین ضخامت جداره ها مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به داده های حاصل از اندازه گیری و محاسبات نقشه ها و جداول، نتایجی حاصل شده که می تواند مورد توجه معماران امروز برای طراحی های همساز با اقلیم قرار گیرد.

لینک کمکی