فایل word مالکيت فکري ومعنويي درحقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مالکيت فکري ومعنويي درحقوق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

از سوی صاحبنظران علم حقوق دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است که از جمع بندی نظریات گوناگون ابراز شده شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که اقدام به هر عملی که بر شخصیت علمی مولف و محتوای اثر خدشه وارد سازد اثر می گذارد. مسلما افکار و اندیشه ها تا زمانی که از حالت یک امر ذهنی خارج نگردیده و در قالب یک امر عینی تجسم نیابند قابل حمایت نبوده و اساسا حمایت از اندیشه ای که در عالم خارج بروز و ظهور نیافته باشد

لینک کمکی