فایل word بررسي تطبيقي شرايط موضوع قرارداد (نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه، انگليس، آلمان، فقه اسلامي، DCFR، CISG و PECL)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي شرايط موضوع قرارداد (نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه، انگليس، آلمان، فقه اسلامي، DCFR، CISG و PECL) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

برای مطالعه و بررسی قواعد عمومی قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، بررسی شرایط موضوع قرارداد از مهم ترین و اصلی ترین لوازم کار تحقیقی مورد انتظار خواهد بود. دقت در شرایط موضوع قرارداد و بررسی آن در نظام حقوقی ایران با تطبیق آن در فقه اهل سنت، فقه امامیه، نظام حقوقی فرانسه، آلمان، انگلیس و نیز مطالعه ی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، پیش نویس چارچوب مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و مقایسه ی تطبیقی آن در خصوص موضوع قرارداد، تشکیل دهنده ی کار تحقیقی پیش روست

لینک کمکی