فایل word تجهيز منابع مالي در بانکداري نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجهيز منابع مالي در بانکداري نوين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این مقاله ما ابتدا مقدمه ای مختصر و مفید در رابطه با فایل word تجهيز منابع مالي در بانکداري نوين بیان خواهیم کرد؛ در ادامه به ترتیب به تعریف بانک، تاریخچه بانک ها، فعالیت های استاندارد بانکداری، اهمیت ساختار سرمایه، تجهیز منابع مالی در بانکداری نوی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت های نیروی انسانی، تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی، مطلوبیت محیط داخلی بانک ها و موسسات مالی، عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها، نقش عامل اعتمادپذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها، نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی، نقش عامل رضایت مشتریان از مهارت کارکنان در جذب منابع مالی، نقش عوامل سرمایه فیزیکی در جذب منابع مالی بانک ها و نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی خواهیم پرداخت.

لینک کمکی