فایل word تاثير رشد بهره وري بر تغييرات نقدينگي در شعب بانک تجارت استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير رشد بهره وري بر تغييرات نقدينگي در شعب بانک تجارت استان کردستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تاثیر رشد بهره وری بر تغییرات بانک نقدینگی در شعب تجارت استان کردستان در بازه زمانی 1389 تا 1393 می باشد.که تعداد34شعبه در نظر گرفته شده است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. این پژوهش شامل پنج متغیراست، که عبارتند از رشد بهره وری، خدمات حاصل از تکنولوژی، خدمات حاصل از سرمایه فیزیکی (تعداد شعبات)، خدمات حاصل از پرسنل بابت نیروی کار و تغییرات نقدینگی. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین خدمات حاصل از سرمایه تکنولوژی (اطلاعات)و خدمات حاصل از پرسنل بابت نیروی کاربا تغییرات نقدینگی رابطه معناداری وجوددارد،امابین رشد بهره وری و خدمات حاصل از سرمایه فیزیکی (تعدادشعبات) باتغییرات نقدینگی رابطه معناداری مشاهده نگردید. پس می توان گفت که وجود خدمات مناسب و شایسته پرسنل بابت نیروی کار باعث رفاه عمومی وجذب مشتریان می گردد که این امر به نوبه خود موجب افزایش نقدینگی و سودآوری بیشتر در سطح شعب بانک تجارت استان کردستان می باشد.

لینک کمکی