فایل word بررسي تاثير نامعين بودن متهم بر رسيدگي در دادسرا و دادگاه با تاکيد بر قرارهاي نهايي و راي دادگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نامعين بودن متهم بر رسيدگي در دادسرا و دادگاه با تاکيد بر قرارهاي نهايي و راي دادگاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین وظایف نهاد تعقیب مقابله با افرادی است که با ارتکاب جرایم و نقض قانون ، امنیت عمومی جامعه را برهم میزنند. برای همین منظور وظیفه دادسرا تعقیب کلیه جرایم می باشد. اما گاهی اتفاق می افتد که در شکایت مطروحه از سوی شاکی متهم معین نمی باشد یا اعلام جرم به دادسرا شده اما متهم شناسایی نشده در چنین حالتی نیز مقامات قضاییدادسرا مکلف به انجام تحقیقات تا زمان شناسایی متهم می باشند. و عدم شناسایی متهم و نامعین بودن وی مانعی بر سر راه تحقیقات نهاد تعقیب نمی باشد در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز در مواد مختلفی به این تکلیف اشاره شدهاست. و بازپرس و مقام تعقیب بایستی در این موارد تحقیقات را ادامه دهند و به بهانه عدم تعیین متهم نمی توانند تحقیقات را متوقف نمایند. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی اسنادی - می باشد.

لینک کمکی