فایل word بررسي تاثير بازاريابي شبکه اي در اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بازاريابي شبکه اي در اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامهریزی و اجرای پندار توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد. در این پایان نامه که از نظر روش تحقیق ؛ توصیفی به شمار آمده ، و برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. لکن در عمل ما با دو نوعبازاریابی شبکه ای مواجه هستیم .نخست بازاریابی شبکه ای قانونی و دیگری طرح های هرمی می باشد . که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم ، که غیر قانونی است. طرح های هرمی به اسم بازاریابی شبکه ای فعالیتمیکنند در حالی که این طرح ها بسیار مضر به حال اقتصاد می باشند .شبکه شناخت یک طرح هرمی از یک طرح بازاریابی ای صحیح در اکثر موارد آسان است ، لیکن در برخی موارد نیاز به بررسی علمی و دقیق یک طرح جهت بازشناسی آن از یک طرح هرمی میباشد.طرح های هرمی با ادله حرمت متعددی مواجه هستند که صرف نظر از این ادله، عقل حکم به مضر بودن این طرح ها می کند

لینک کمکی