فایل word اقتصاد مقاومتي درقران و نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اقتصاد مقاومتي درقران و نهج البلاغه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی بر این شده است که به اقدامات اقتصادی امام علی (ع) در راستای اقتصادمقاومتی اشاره شود،که ایشان ابتدا از طریق راهنمایی مردم به رعایت احکام و قوانین الهی آن ها را به اقتصادی پویا دعوت میکند و سپس با ارایه الگوی عملی در زندگی خویش، مانند کم مصرف کردن، تلاش بی وقفه در تولید وبذل درآمد تولیدات در راه خدا، قابل اجرا بودن این قوانین الهی را به مردم اثبات نمودند. ایشان با مراقبت بر بازار از آسیب هایی که متوجه اقتصاد می گردید، جلوگیری می کردند. این آسیب ها عبارتنداز: به بیگاری گرفتن مردم، استثمار ضعیفان توسط ثروتمندان و آکلان اقتصادی، مکرو حیله گری در خرید و فروش، احتکار، کم فروشی، واسطه گری، نسیه خریدن، قسم خوردن در معاملات. امام علی (ع) اصلاح امور و رفع نیاز مردم، اداره و دوام حکومت، تقویت نیروهای مسلح را از آثار استفاده بهینه از بیت المال می دانستند و همواره به حفظ بیت المال، برخورد قاطعانه با خیانت کنندگان به بیتالمال و استرداد اموالی که به ناحق از بیت المال خارج شده، سفارش می نمودند. از دیگر اقدامات ایشان در راستای اقتصاد مقاومتی می توان توجه به عمران و آبادانی، تامین اجتماعی و جلوگیری از رشد انگلهای اقتصادی را نام برد.

لینک کمکی