فایل word مسيوليت بانک ها در قرارداد مشارکت مدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسيوليت بانک ها در قرارداد مشارکت مدني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی فایل word مسيوليت بانک ها در قرارداد مشارکت مدني بود. لذا شناخت بانک و نیز آشنایی با مبانی مسیولیت بانک ها، تاثیر نظارت بانک در قرارداد تنظیمی و در نهایت خسارات در قرارداد مشارکت مدنی طرفین قرارداد را راهنمایی و ارشاد جهت تراضی وانعقاد قرارداد به نحو صحیح قانونی وشرعی هم در ظاهر و هم در ماهیت امر می نماید و در نهایت حقوق مشتری و بانک بهتر تامین می شود . بدین منظوردر این تحقیق به بررسی مسیولیت و مسیولیت بانک ها و ویژگی های قرارداد مشارکت مدنی نظام بانکداری مورد نفد و بررسی قرار گرفته است. که می توان اینگونه نتیجه گرفت که بانک جهت تضمین باز پرداخت اصل سهم الشرکه خود، سود مورد نظر و از پیش تضمین شده و میزان خسارت احتمالی تاخیر در تادیه دین توسط شریک، از قالبهای مختلفی استفاده می نماید. لیکن چنانچه گفته شده برخی را به عنوان شرط ضمنی مندرج در قرارداد مشارکت مدنی قرار می دهد. به نحوی که یکی جنبه اصل و دیگری جنبه فرعی و تبعی داشته باشد. لذا هدف اصلی ایجاد عقد شرکت می باشد و جهت حسن اجرای این تراضی و رسیدن به اصناف فوق الذکر از عقودی دیگر از قبیل صلح، ودیعه، وکالت و نیز مسیولیت تضامنی و ... به عنوان قرارداد فرعی و تبعی استفاده می نماید. در نتیجه بانک در قرارداد مشارکت مدنی جهت الزام طرف به پایان دادن به شرکت در مدت معین و تصفیه حساب و پرداخت سهم الشرکه و سود حاصل از تراضی و مشارکت صورت گرفته، شرط مدت معین در شراکت نموده و شریک را ملزم به رعایت این شرط می نماید.

لینک کمکی