فایل word مسيوليت بانک ها در اجراي قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسيوليت بانک ها در اجراي قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی مسیولیت بانک ها در قرارداد مشارکت مدنی بود. لذا شناخت بانک و نیز آشنایی با مبانی مسیولیت بانک ها، تاثیر نظارت بانک در قرارداد تنظیمی و در نهایت خسارات در قرارداد مشارکت مدنی طرفین قرارداد را راهنمایی و ارشاد جهت تراضی وانعقاد قرارداد به نحو صحیح قانونی وشرعی هم در ظاهر و هم در ماهیت امر می نماید و درنهایت حقوق مشتری و بانک بهتر تامین می شود. بدین منظور در این تحقیق به بررسی مسیولیت و مسیولیت بانکها و ویژگیهای قرارداد مشارکت مدنی نظام بانکداری مورد نفد و بررسی قرار گرفته است. که می توان اینگونه نتیجه گرفت که سودی معین و از پیش تعیین شده است که کمتر موجبی می تواند آن را تغییر دهد، این قرارداد نه یک مشارکت واقعی بلکه یک سرمایه گذاری تضمین شده توسط بانک می باشد.

لینک کمکی