فایل word ماهيت و ارکان جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص و راه هاي پيشگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ماهيت و ارکان جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص و راه هاي پيشگيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرمکلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرایم خاص کلاهبرداری به آن دسته ازجرایمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظموضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرایم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه کهمسلم است مرتکبین این قبیل جرایم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیر واقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام بهبردن مال دیگری می نمایند. اینگونه جرایم از حیث کثرت متنوع بوده که یکی از آنها جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هویوهوس دیگران است.

لینک کمکی