فایل word کلاهبرداري رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کلاهبرداري رايانه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از جرایم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات پدیده منحصر به فرد عصر حاضر است که موجبپیشرفت و تغییر و تحول عظیم و عمیقی در تمام ابعاد و شیون زندگی انسان شده است . این پدیده با طرح مسایل جدید بسیاریاز علوم را با چالش های جدی مواجه ساخته و آنها را تحت تاثیر قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوماجتماعی هه تنظیم و تنسیق روابط انسانها را در چار چوب حیات جمعی بر عهده دارد ، عمیقا تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرارگرفته است. در این راستا حقوق جزا بیشتر از سایر شاخه های حقوق تاثیر پذیرفته ، چرا که این پدیده نه تنها امکان ارتکاب رفتارهای مجرمانه جدیدی را بوجود آورده که قبل از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده ، بلکه با خلق دنیای جدیدی به نام فضای سایبرارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده است ، لذا بررسی فایل word کلاهبرداري رايانه اي در ایران ، وجه تمایز و تشابهکلاهبرداری سنتی و رایانه ای و فایل word کلاهبرداري رايانه اي از دیدگاه بین المللی و تطبیق آن با وضعیت ایران قبل از تصویب قانونجرایم رایانه ای موضوع تحقیق است.

لینک کمکی