فایل word چالش هاي سياسي ، امنيتي فرقه مذهبي وهابيت درايران وراهکارهاي مواجهه با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چالش هاي سياسي ، امنيتي فرقه مذهبي وهابيت درايران وراهکارهاي مواجهه با آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

جریان وهابیت بابه میان کشیدن اختلافات مذ هبی ودامن زدن به مسایل قومی وفرقه ای درسطح داخلی (بدرفتاری با شیعیان) ومنطقهای ونیزایجادپایگاه های عملیاتی دربرخی ازکشورهای همسایه وتهدیدامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، باعث شکل گیری اختلافات سیاسی گسترده ای میان ایران وبرخی ازکشورهای همسایه شده است ، تروریسم وافراط گرایی مذهبی وقومی درمنطقه طی سال های اخیر افزایش یافته واین امرثبات سیاسی وامنیتی وپیشرفت کشور را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. براین اساس ما را بر آن داشت تا با بررسی چالش های سیاسی وامنیتی ازسوی این فرقه پرداخته وبرای بیرون رفت از این چالش ها و نرسیدن به بحران در منطقه راهبردها و راهکارهای لازم راکه اصل مهمی در این مقاله می باشد مورد بررسی قراردهیم، وبا ارسال آن به مراکز ذیربط از این گونه مسایل جلوگیری ونسبت به بالا بردن سطح بینش و آگاهی مردم ارایه نماییم ،روش : با استفاده ازابزار منابع و کتابخانه انجام شده است. یافته ها :نتایج بررسی های انجام شده، نشان میدهد که چالش های سیاسی وامنیتی فرقه وهابیت در حال شکل گرفتن است که اگر از آنها جلوگیری بعمل نیاید در آینده به چالش های بزرگی تری تبدیل خواهند شد ،یافته ها ی حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرقه وهابیت در خصوص موانع وچالش های سیاسی، امنیتی فعالیت های چشمگیری در ایران انجام می دهد. بنابراین مسیولان کشوری باید هرچه سریع تر برای بیرون رفت از این چالش ها و نرسیدن به بحران در منطقه برنامه ریزی نمایند.

لینک کمکی