فایل word تاثير رابطه مهاجرت بر پديده هاي مجرمانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير رابطه مهاجرت بر پديده هاي مجرمانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مهاجرت به عنوان یک پدیده انسانی دارای پیامدها و بازتاب های می باشد. یکی از این پیامدها ارتکاب جرم و ایجاد اختلال در امنیت سزمینی و ملی کشور محل اقامت مهاجرین می باشد،به عبارت دقیق تر،مهاجرت های بین المللی بخصوص مهاجرت های غیر قانونی دارای بازتاب ها و پیامد های مختلف جزایی، امنیتی اند. که علی یابی این امر در نفوذ پذیری مرزها و افزایش تردد های غیر مجاز، قاچاق مواد مخدر، گسترش تروریسم، فعالیت باندهای تبهکار و مافیایی، سوء استفاده از نیروی کار مردان خارجی و همچنین سوء استفاده جنسی از زنان مهاجر، جاسوسی و فعالیت های ضد امنیتی، بر هم خوردن ترکیب قومی - مذهبی کشور میزبان،تهدید و تنزل منابع طبیعی و ظرفیت های زیست محیطی، رواج بیماری های مسری خطرناک و.... بعنوان بخشی از مهمترین پیامدهای جزایی، سیاسی و امنیتی مهاجرت ها به خصوص مهاجرت های غیر قانونی در عرصه های بین المللی هستند. دانش جامعه شناسی جنایی که یکی از شاخه های کاربردی جرمشناسی است،همواره در ایدیولوژی های برخی از مکاتب اش از جمله مکتب،شیکاگو و معاشرت ترجیحی و تعارض فرهنگی، توجه به وجود رابطه علی میان بزهکاری و مهاجرت،علل خصوص در مقوله تحقق بزهکاری افراد مهاجر به کشوری دیگر،در لوای تعارض عینی فرهنگی داشته است.ا بنابراین هم براساس آمارهای قضایی و هم مباحث نظری جنایی همواره نقش مستقیمی میان افزایش توان بزهکاری یک جامعه به واسطه افزوده شدن توان بزهکاری مهاجران به آن و تحقق وضعیت (فوق اشباع جنایی) و تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم بومیان و مهاجرین از حیث تعارض فرهنگی وجود دارد واین مهم با مطالعات علی گرایانه و میدانی به عرصه اثبات رسیده است.

لینک کمکی