فایل word تاثير انفاق بر شخصيت مومن از منظر قرآن و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير انفاق بر شخصيت مومن از منظر قرآن و روايات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

انفاق یکی از دستوراتی است که در اسلام به آن تاکید فراوان شده و از اهمییت ویژه ایی برخوردار است . در هرجامعه افراد و گروه هایی هستند که به علل مختلف نیاز به حمایت دارند. این حمایت می تواند مالی، آبرویی،فکری، عملی، بیانی و قلمی باشد. بنابراین دامنه انفاق از هر جهت اعم از انفاق کنندگان، انفاق گیرندگان وآنچه انفاق می شود، بسیارگسترده است . در قرآن آثاری که انفاق بر زندگی فرد به جا می گذارد بارها بیان شدهاست و تاثیر آن در روحیه و شخصیت فرد است که از آن جمله اثرات می توان به تقو یت روحیه ی صبر و گذشتاشاره کرد. در فرهنگ اسلامی گرچه مفهوم انفاق گسترده بوده و منحصر به انفاق های مالی نیست و شامل هرکار نیکی به هر صورت که باشد می شود، اما بیشتر به خرج مال در راه خدا اعم از واجب و مستحب اطلاقشده است. انفاق و بخشش در راه خدا و کمک مالی به افراد محروم و به ویژه آبرومند همراه با خلوص نیت،تجارتی پرسود و معامله ای ارزشمند و از نشانه های ایمان است که در آیات قرآن کریم و روایات مکرراتاکید شده است. رهایی از بخل توام با حرص (شح نفس) و شکوفا شدن روح سخاوت، تثبیت ایمان، رسیدن بهمقام بر ،آرامش درونی، آمرزش گناهان و جلوگیری از فساد اخلاقی از مهمترین تاثیرات برشخصیت مومنانفاق کننده در قرآن کریم و حدیث است.

لینک کمکی