فایل word بررسي وضعيت پذيرش جبران خسارات معنوي درنظام حقوقي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت پذيرش جبران خسارات معنوي درنظام حقوقي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مسیله خسارت معنوی وجبران آن ازمسایل حایزاهمیت ودرعین حال بسیاربحث برانگیزعلم حقوق می باشد، چنانکه علیرغم وجودبسترمناسب درمتون قانونی وفقهی جهت امکان جبران ضرروزیان معنوی متاسفانه هنوزهم اکثرمحاکم ماازصدورحکم درخصوص دعاوی به خواسته خسارت معنوی امتناع می ورزند. تردیدی نیست که مقاومت دربرابراجرای مفادقانونی زمینه ساز احقاق حق خسارت دیدگانی که درقلمروحقوق معنوی متحمل خسارات جبران ناپذیر شده اند، درواقع مقاومت دربرابرخواست منطقی جامعه وامتناع واضح ازاجرای عدالت قلمدادشده وطبعا ضایعات وعوارض بسیاری به دنبال خواهدداشت.لذاسعی شده است جهت اثبات ادعای لزوم جبران خسارات معنوی علاوه برتبیین متون ومفادقانونی موجود، نظریات فقهای عظام واصول معتبرفقهی دراین زمینه نیزموردبحث قرارگیرد.

لینک کمکی