فایل word بررسي وجودي دولت هاي خودخوانده (مطالعه موردي: داعش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وجودي دولت هاي خودخوانده (مطالعه موردي: داعش) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

؛ دولت- کشور خودخوانده موجودی جدید و نو در عرصه بین المللی است که انتخاب دولت کشور خود خوانده برای این پدیده های نو و تازه ظهور، با عنایت به اینکه تنها خودشان، خودشان را دولت- کشور تلقی می کنند، که احتمالا بتوان آن راحاصل تحولات صورت گرفته در برخی مفاهیم اساسی حقوق بین الملل دانست. از آنجایی که ساختار قدرت دولت- کشورهایقانونی از انواع مختلفی تشکیل گردیده به تبع آن، دولت - کشورهای خودخوانده که اغلب حاصل تجزیه دولت- کشورهای قانونیهستند نیز، از ساختارهای قدرت گوناگونی ناشی می شوند. این سوال به وجود می آید که آیا این نظام های خودخوانده ماهیتیک دولت با ویژگی های آن را دارد از آنجایی که این نوع از دولت - کشورها از بدو طرح ادعاهای جدایی خواهی و استقلالطلبی تا زمان صدور اعلامیه استقلال، و حتی متعاقب آن موجبی برای ناامنی و هنجار شکنی و بر هم زدن نظم و امنیت بینالمللی بوده اند. به عنوان مثال؛ دولت - کشور خودخوانده اسلامی عراق و شام که بیشتر با نام اختصاری داعش شناخته میشود با هدف تشکیل حکومت اسلامی، همزمان مبادرت به انجام اقدامات نظامی در سوریه و عراق نموده است. در همین راستادر این تحقیق به بررسی موجودیت این دولت های خواد خوانده و بررسی آثار و کارکرد آن ها برای ملت ها پرداخته شده است.

لینک کمکی