فایل word بررسي نقوش و تصاوير داستاني روي سفالينه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقوش و تصاوير داستاني روي سفالينه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با بررسی موردی سفالینه ها در پهنه ادب منظوم فارسی، علاوه بر آشنایی با جنبه های ادبی سفالینه ها کهبرای آفرینش تصاویر ادبی، مضمون سازی، حکایت پردازی، تمثیل و ضرب المثل، استعاره، تشبیه و کنایه، مجاز،ترکیبات اضافی و وصفی و ... ، به کار رفته اند، می توان به اطلاعات با ارزشی از سنن، آداب و رسوم، علایق وسلایق زندگی مردم در ادوار گذشته نیز دست یافت. یکی از زیباترین کارکردهای هنری سفالینه ها، اطلاعات باارزشی است که از مطالعه نقوش و تصاویر نقش بسته بر روی سفالینه ها به دست میآید. به عنوان مثال حماسه گلیگمش ، یکی از قدیمی ترین داستان های بشری است که بر روی سفالینه ها نقش بسته که از آن می توان به عنوان منحصر به فردترین سند اساطیری و حماسی تاریخ بشر یاد کرد. نتیجه این بررسی حاکی از آن است کهسازندگان سفالینه ها با ادبیات و فرهنگ جامعه ای که در آن میزیسته اند آشنایی و پیوند نزدیکی داشته اند وداستان های مطرح ادبی و اجتماعی عصر خود را از خلال نقش زدن بر روی سفالینه، ثبت و ضبط کرده و با تعمقبخشیدن به دانش بشری، چشم اندازی زیبا از هنر را فراروی مشتاقان و علاقمندان گشوده اند.

لینک کمکی