فایل word بررسي کلي محاربه و افساد في الارض به عنوان جرمي عليه امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کلي محاربه و افساد في الارض به عنوان جرمي عليه امنيت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ی ایران از آن به جرم علیه امنیت یاد شده است جرم محاربه و افساد فی الارض میباشد؛ محاربه به معنای ترساندن مردم بوسیله ی سلاح است و افساد فی الارض هم با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1 / 2 / 1392 در مورد مصادیق آن بکار می رود از جمله: ایجاد مراکز فساد و فحشاء از آن جایی که محاربه و افساد فی الارض در آیهی 33 سوره ی مایده مقارن با یکدیگر ذکر شده اند لذا برخی این دو جرم را به عنوان یک جرم و برخی به عنوان دو جرم محسوبکرده اند، در این پژوهش سعی شده تا به این مهم دست یابیم که در نزد قانونگذار محاربه به عنوان مصداقی از افساد فی الارضاست و در دو دهه ی اخیر چنان توسعه یافته که جرایم مختلف و متفاوتی در زمینه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی را شاملمی شود.

لینک کمکی