فایل word بازتاب شخصيت عرفاني منصور حلاج در متون نثر صوفيانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازتاب شخصيت عرفاني منصور حلاج در متون نثر صوفيانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این نوشتار به تبیین تصویر حسین بن منصور حلاج یکی از شخصیت های مشهور عرصه ی عرفان و تصوف اسلامی در سده یسوم هجری قمری و بر اساس امهات متون نثر عرفانی صوفیان مسلمان می پردازد. این عارف وارسته با طی مراحل سیر و سلوک ومعرفت به مرحله ای رسیده بود که انانیت و نفسانیت را بزرگترین مانع رسیدن به حق میدانست. حلاج در زمرهی صوفیانی استکه آشکار و بی پرده سخنان خود یعنی تعابیری همچون قول انالحق را بر زبان راند و به زعم بزرگان عرفان اسرار الهی را فاش وهویدا می ساخت. این امر بر حاکمان و برخی از عارفان عصر او نیز گران آمد و باعث شد تا با او به مخالفت پردازند و حکم قتلش راصادر نمایند.لذا این جستار با هدف شناخت شخصیت عرفانی منصور حلاج بر اساس متون نثر صوفیانه است در این راستا بیشتر بر امهاتمتون عرفانی منثور همچون رساله قشیریه، کشف المحجوب هجویری، اسرار التوحید، تمهیدات و ... اکتفا شده است.

لینک کمکی