فایل word مطالعه عددي جريان آزاد نانوسيال به وسيله روش شبکه بولتزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه عددي جريان آزاد نانوسيال به وسيله روش شبکه بولتزمن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جامعه مهندسان ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی از راه های افزایش انتقال حرارت افزودن ذرات در ابعاد نانو بهسیال پایه برای تغییر و بهبود خواص آن می باشد. در این مقاله بااستفاده از روش شبکه بولترمن تاثیر اضافه کردن نانوسیالCu/Water را در یک حفره بررسی کرده ایم. شبیه سازی ها در اعدادرایلی 10، 100، 1000، 10000 و 100000 و همچنین نسبت هایججمی 0، 5 و 10 درصد انجام شده اند. نتایج بدین صورت است کهبا افزایش عدد رایلی انتقال حرارت افزایش یافته، با افزایش نسبتحجمی انتقال حرارت افزایش یافته است.

لینک کمکی