فایل word روانشناسي رشد در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روانشناسي رشد در کودکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از علل عمده اختلالات روانی در کودکان، گسسته شدن رابطه خانواده و یا اختلافات شدید خانوادگی است. در خانه ای که صمیمیت و محبت وجود دارد، کودک می تواند ثبات روحی خود را حفظ کرده و تغییرات مطلوب را در شخصیت خود فراهم آورد. از یک طرف می تواند با اطمینان به شخصیت خود یا مشکلات روبرو شود و از طرف دیگر بدون داشتن اضطراب و توشیق رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده به نحو مطلوبی تغییر دهد. اولین مربی برای کودک، خانواده و مهمتر از همه مادر است که با اعمال عواطف و محبت، کودک را به سوی خود جلب می کند. و با کمک پدر می تواند موجودی ارزشمند بپرورد که حتی به گفته ی بزرگان از ملایکه بهتر و بالاتر شود و هدف عالی و متعالی خلیفه الهی در وجود او فروزش پیدا کند. پژوهش حاضر اظهار دارد که به بررسی فایل word روانشناسي رشد در کودکان بپردازد و نقش الگوی والدین و نحوه تاثیر گذاری خانواده بر رشد و تکامل استعداد کودک و شیوه های صحیح فرزند پروری و مقابله با برخی مشکلات رفتاری- روانی دوران کودکی و اهمیت روان شناسی کودت را بیان نماید.

لینک کمکی