فایل word خلاقيت و پويايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خلاقيت و پويايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله که با موضوع فایل word خلاقيت و پويايي تهیه و تنظیم شده است ابتدا مقدمه ای برای درک بهتر از موضوع خلاقیت ارایه شدهاست و پس از آن پیشینه ی خلاقیت که به چه دوره ای برمی گردد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اهمیت خلاقیت را بیانکردیم که چگونه اهمیت آن مشخص می شود . بعد از این مطالب به تعریف خلاقیت و به این که خلاقیت نتیجه ی چیست رسیدیم.پس از این موارد رابطه و تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی را بررسی کردیم و تفکر و مدل حل مسیله خلاق را توضیح دادیم.همچنین انواع و موانع خلاقیت را بیان کردیم و در صفحات پایانی از تصویر ذهنی والدین از آینده کودکانشان و پرورش دادن خلاقیتدانش آموزان گفتیم و در آخر هم از این مطالب نتیجه گیری انجام دادیم .

لینک کمکی