فایل word تاثير قصه درماني بر کاهش اختلالات رفتاري مراجعان بخش کودک کتابخانه مهر شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير قصه درماني بر کاهش اختلالات رفتاري مراجعان بخش کودک کتابخانه مهر شاهرود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بکارگیری شیوه های غیرمستقیم، مثل قصه در درمان اختلالات کودکان یک ضرورت به حساب می آید، به نظر می رسد از آنجا که آموزه ها وپندها در خلال قصه به خوبی برای کودک قابل فهم و معنادار است. در این پژوهش به بررسی نظریات پیرامون قصه درمانی در درمان اختلالات روانی کودکان پرداخته پس از بررسی پیشینه تحقیق، نتیجه می گیریم زمینه ها و ویژگی های نهفته در قصه گویای توانمندی و ثمربخشی کاربرد مستقل و یا ترکیبی قصه در کار با کودک می باشد.

لینک کمکی