فایل word تاثير تياتر (هنرنمايشي) برخلاقيت کودکان دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تياتر (هنرنمايشي) برخلاقيت کودکان دبستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در جوامع امروز داشتن افرادی خلاق و نو آور امری حیاتی است. زندگی پیچیده امروز ما هرلحظه درحال نوشدن است و خلاقیت ونوآوریضرورت استمرارزندگی فعال است .بروز خلاقیت درجهت شکوفایی استعدادهای فردی امری است که هدف بسیاری از جوامع انسانی قرارگرفته است عصر کنونی بشریت را به خود شکوفایی ،کشف استعدادها و قرار گرفتن در مسیر خلاقیت تشویق می کند.با توجه به این که تیاتر می تواند با درنظر گرفتن نیازهای عالی آدمی وی را به مراحل نهایی تکامل رهنمون گردد ضرورت بهره گیری ازآن درمدارس به منظور رشد خلاقیت دانش آموزان بیش ازپیش احساس می شودو از آن جایی که تیاترمورد علاقه ی دانش آموزان است جایگاه والایی در روشهای تربیتی دارد می تواند به عنوان یک ابزار درخدمت آموزش وپرورش در دوره های مختلف تحصیلی قرارگیرد و اهداف کلی وغایی نظام تعلیم وتربیت را محقق سازد.دراین مقاله مروری به بررسی تاثیر تیاتر درپرورش خلاقیت کودکان می پردازدوهدف آن نشان دادن پیوند میان هنر نمایشی (تیاتر) و خلاقیت کودکان است.

لینک کمکی