فایل word پيش بيني ميزان گرايش به بزهکاري بر اساس هيجان خواهي در نوجوانان شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني ميزان گرايش به بزهکاري بر اساس هيجان خواهي در نوجوانان شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پزوهش حاضر از نوع پژوهش های مقایسه ای بوده که با هدف بررسی رابطه ی بین هیجان خواهی و بزهکاری می پردازد. جامعه ی آماری در این پزوهش 28 نفر از نوجوانان پسر شهر بندرعباس می باشند که در سال 96 در مرکز کانون اصلاح و تربیت بندرعباس نگهداری می شدند.پرسش نامه ی هیجان خواهی ذاکرمن با هماهنگی های لازم در اختیار نوجوانان بزهکار قرار گرفت و تکمیل شد.یافته ها نشان داد که بین هیجان خواهی و نگرش به بزهکاری رابطه معنادار وجود دارد پس می توان گفت هیجان خواهی می تواند میزان گرایش به بزهکاری را در نوجوانان پیش بینی کند.

لینک کمکی