فایل word بررسي نقش هاي تاثيرگذار در پيشگيري از اعتياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش هاي تاثيرگذار در پيشگيري از اعتياد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی و مرور نقشهای تاثیرگذار در پیشگیری از اعتیاد میپردازد، طی یک قرن گذشته به طورجدی برپیشگیری و کنترل موادخدر تاکید شده است و این اقدام هم چنان ادامه دارد، این امر بهنوبه خود بیانگر عمق مسیله اعتیادو مواد مخدر در جهان است. در تهیه برنامههای پیشگیری از اعتیاد نخست باید در تحلیل کلیه عوامل احتمالی اعم ازفرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و غیره که افراد سالم را بهسوی این انحراف بزرگ سوق میدهد، کمالتوجه مبذول شود و آنگاه متناسب با شرایط و ارزش های جامعه، شیوه مقابله انتخاب شود. ازجمله نقش هایی که می توان درپیشگیری از اعتیاد به آنها توجه نمود، نقش خانواده، مدرسه، مذهب و باورها و اعتقادات، رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد وورزش است که در این مقاله به طور مختصر به آنها پرداخته ایم.

لینک کمکی