فایل word بررسي نقش ترتيب تولد در شکل گيري شخصيت کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش ترتيب تولد در شکل گيري شخصيت کودکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ترتیب تولد عامل اجتماعی تاثیر گذاری بر کودک است که ویژگی های شخصیتی نفاوت را پدید می آورد و سبک زندگیهر فرد بر طبق آن به وجود می آید . جایگاه کودک از نظر ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت از بدو روان شناسی مدرنمورد توجه بسیاری از دانشمندان نیز بوده است . اگر چه کودکان در یک خانه زندگی می کنند اما محیط اجتماعی یکسانیندارند. بزرگتر و کوچکتر بودن آنان و قرار داشتن در معرض بازخوردهای متفاوت والدین شرایط کودکی مختلفی را بهوجود می آورد که عملکردهای متفاوتی در زمینه های مختلف دارند . پژوهش حاضر قصد دارد که به عامل ترتیب تولد درشکل گیری شخصیت کودکان بپردازد.

لینک کمکی