فایل word بررسي مروري رويکردها و ابعاد روانشناسي مثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مروري رويکردها و ابعاد روانشناسي مثبت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد و رویکردهای روانشناسی مثبت می باشد. روش این پژوهش از نوع مطالعه مروری برنظریه ها و مطالعات انجام شده چند سال اخیر در مورد این شاخه جدید از روانشناسی است. یافته های پژوهش نشان دادهاست که در گذشته روانشناسی بیشتر بر نقص ها و بیماری ها تاکید داشته است ولی روانشناسی مثبت به عنوان شاخه ای نواز روانشناسی به جنبه های مثبت روان انسان ها و حتی کاربردهای روانشناسی مثبت گرا بر درمان انسان تاکید دارد. نتایجنشان می دهد که این شاخه از روانشناسی روز به روز در حال گسترش و پیشرفت بوده و استفاده از رویکردهای آن می تواندجایگاه مهمی در ارزیابی و درمان داشته باشد.

لینک کمکی