فایل word بررسي رابطه سبک هاي شوخ طبعي با رضايتمندي زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سبک هاي شوخ طبعي با رضايتمندي زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین در سال 1396 درشهردرگهان میباشد. در این پژوهش جامعه مورد بررسی 60 نفر آزمودنی که بصورت (30 زوج) بوده اند بصورت نمونه گیری در دسترس از آنهاآزمون گرفته شد. که این زوجها بین سنین 40-24 سال بوده است. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی است و روش تحلیل داده ها، همبستگی است.

لینک کمکی