فایل word بررسي رابطه استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و روابط اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و روابط اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی مجازی که نسلی نو از سامانه های اینترنتی اجتماع محور و بر پایه هنجارهای جوامع غربی هستند درحال گسترش روز افزون در تمامی نقاط جهان می باشند. در ایران نیز از بدو پیدایش این شبکه ها مخاطبان آن در کشورپیوسته رو به فزونی بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازیو روابط اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند است .بدین منظور درصد افرادی که از شبکه های اجتماعی مجازیاستفاده می کنند، توزیع جنسیتی، مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، تعداد ساعات استفاده از این شبکهها در روز، نوع شبکه های مجازی استفاده شده، نحوه استفاده از هویت و نظر افراد در مورد سلامت اخلاقی این شبکه هابررسی شده است. با عنایت به این که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان رواج دارد و فضایی امنبرای فعالیت افراد نمی باشند. تحقیق در این باره امری ضروری به نظر می رسد این پژوهش از نوع پیمایشی و با استفاده ازپرسشنامه است؛ جامعه آماری آن دانشجویان اشتغال به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. نمونه از دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی این دانشگاه انتخاب شده است. روشنمونه گیری تصادفی ساده است. این تحقیق سه فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی دارد.

لینک کمکی