فایل word بررسي تاثير اينترنت بر پرخاشگري در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير اينترنت بر پرخاشگري در نوجوانان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

استفاده از اینترنت توسط نوجوانان عصر حاضر به اندازه ای زیاد (70 %نوجوانان) بوده است که به یکی از مهمترینزمینه های پژوهش محققان مبدل گشته است. از جهتی نوجوانان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگیبا بسیاری از مشکلات روحی و روانی دست به گریبان هستند که از مهم ترین آن ها می توان به پرخاشگری اشارهکرد. در مطالعه حاضر با بررسی مطالعات پیشین، سعی شده است رابطه میان استفاده از اینترنت و پرخاشگری درنوجوانان و عوامل موثر بر آن ارایه شود. مطالعه حاضر نشان داد که اینترنت از راه های ارتباطات اینترنتی، قلدریمجازی و بازی های اینترنتی می تواند با در معرض پرخاشگری قرار دادن نوجوانان باعث ایجاد یا تقویت پرخاشگری درآن ها شود. از جهتی اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری در نوجوانان مرتبط است.

لینک کمکی