فایل word اضطراب واضطراب جدايي در گستره پژوهش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اضطراب واضطراب جدايي در گستره پژوهش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رایج ترین واکنش به یک عامل فشار، اضطراب است. منظور ما از اضطراب هیجان ناخوشایندی است که معمولا با اینکلمات توصیفش می کنیم: نگرانی ، تشویش ، تنش ، و ترس ، با احساساتی که همه هرازگاهی با شدتهای مختلفدچارش می شوند. آنچه اضطراب جدایی را از رفتار عادی متمایز می کند،نگرانی پابرجا،مصرانه وغیرواقعی آن است.کودکبیش از حد نگران صدمه ای است که ممکن است بر عزیزان محبوبش (کسانی که به آنها وابسته است) وارد شود. هنگامی کهنشانه های اضطراب جدایی ظاهر می شوند و از نظر بالینی مشکل یا آسیب معنا داری در حوزه های اجتماعی تحصیلی یادیگر عملکرد های مهم می آفرینند بررسی تشخیص اضطراب جدایی الزام می یابد.

لینک کمکی